Okidači (Triggers)

Okidač je odredjena stavka na slajdu PowerPoint prezentacije (može biti slika, oblik, dugme ili tekst)  koji pokreće neku radnju kada kliknete na njega. Radnja može biti zvuk, film ili animacija, kao što je pojavljivanje teksta na slajdu. Primer. Krug će promeniti boju kada kliknemo na naziv te boje. Prvo crtamo krug pomoću Insert Shapes, a zatim mu…

MIN IF i MAX IF

Znamo da u Excelu postoje funkcije SUMIF i COUNTIF, ali nema funkcija MINIF i MAXIF. Ako su nam ove funkcije potrebne, moramo da kombinujemo funkcije MAX i MIN sa funkcijom IF. U ovom primeru tražimo najveći i najmanji dohodak radnika Sokoštarka. Funkciju počinjemo sa: =MIN(IF( Zatim obeležavamo kolonu Preduzeće i postavljamo uslov da su radnici…

SUMIF

Funkciju SUMIF koristimo  za sabiranje vrednosti u odredjenom opsegu koje zadovoljavaju postavljeni uslov. Da se vratimo na učesnike koji su polagali test, a dolaze iz različitih gradova. Recimo da su na testu ostvarili odredjeni broj poena: Zadatak je da izračunamo ukupan broj poena samo onih koji su položili. Otvaramo funkciju SUMIF: Slično kao kod funkcije COUNTIF u…

COUNTIF

Funkcija COUNTIF prebrojava broj ćelija u odredjenom opsegu, koje zadovoljavaju postavljeni uslov. Recimo da imamo odredjeni broj učesnika koji su polagali test, a dolaze iz različitih gradova:   Želimo da pronadjemo broj učenika koji su iz Beograda. Koristimo funkciju COUNTIF:   U prvom delu Range, navodimo opseg iz koga prebrojavamo ćelije (u našem slučaju je…

Kako da sačuvate slajdove prezentacije kao slike (jpg)

Ponekad vam je potreban jedan, ili više slajdova, koje želite da umetnete kao sliku u neki drugi dokument. To možete jednostavno uraditi tako što u okviru opcije Save As izaberete Other Formats:   Dobijate novi prozor u kome birate format slike jpg, a zatim sačuvate (Save):   Kada kliknete na Save morate odgovoriti na još jedno…