Dodavanje lekcije u moodle

Lekcija se razlikuje od resursa web strana ili tekstualna stranica po tome što na kraju svake lekcije možete postaviti pitanje da bi proverili da li je učenik pažljivo pročitao i razumeo lekciju pre nego što predje na čitanje sledeće lekcije. Lekciju dodajete iz menija dodaj aktivnost – lekcija. Dobijate prozor za podešavanja: Podesite ove opcije,…

Dodavanje foruma

Nije loše postaviti zaseban forum posle svake lekcije ili teme. Tako učenici mogu postavljati pitanja predavačima, a istovremeno i diskutovati medjusobno o pitanjima vezanim za odredjenu temu ili lekciju. Forum je jednostavno postaviti: Otvorite padajući meni Dodaj aktivnost i izaberite Forum: Unesete naziv foruma i opis o čemu se može diskutovati.

Dodavanje testova u moodle

Test, kojim možete izvršiti proveru znanja učenika, na kraju svake nedelje, teme ili po završenom kursu, spada u grupu Aktivnosti. U prethodnim lekcijama smo dodavali resurse, a sada iz padajućeg menija – Dodaj aktivnost biramo Test. Unosimo ime testa npr. Test treće lekcije, podešavamo sve parametre, vremenske rokove, broj pokušaja rešavanja testa , broj pitanja po strani i sve…

Moodle – unošenje video zapisa

Video zapise dodajemo na sličan način kao i slike. Na paleti sa ikonicama vidite ikonicu koja liči na lanac Ona služi da ubacimo link.  Obeležite reč na koju se odnosi taj video zapis, kliknite na lanac i istim postupkom kako je objašnjeno za slike, iz direktorijuma izaberite video zapis koji želite i potvrdite. Na isti…

Moodle – unošenje slika

U prošloj lekciji je objašnjeno da slike ne možete jednostavno copy/paste uneti na vašu stranicu. Već da morate da ih uvezete u moodle. Ako imate unapred sredjen direktorijum sa slikama koje želite da unesete, idete na panel sa leve strane Administracija: I birate opciju Datoteke. Otvoriće vam se prozor za kreiranje direktorijuma: Birate Kreiraj direktorijum, date mu…

Moodle – dodavanje resursa

Pošto smo u prvoj lekciji naučili da kreiramo kurs i postavimo parametre. Sada na početnoj strani ulazimo na svoj kurs.  Kada udjemo na kurs sa desne strane ćemo kliknuti na uključi uredjivanje  i možemo da dodamo naš prvi resurs. Sada stranica dobija novi izgled: Opcija Dodaj resurs ima padajući meni iz koga biramo resurs koji…